Overzicht Nieuws

Een nieuwe woonmaatschappij

De sociale huisvestingmaatschappijen en sociale verhuurkantoren in Vlaanderen slaan de handen in elkaar om samen woonmaatschappijen te vormen. Concreet betekent dit dat er in jouw gemeente op termijn slechts één centrale woonorganisatie zal zijn. Verspreid over heel Vlaanderen komen er in het totaal 42 regionale woonmaatschappijen.

Historische vondst

Onderzoek leverde bewonings- en funeraire sporen op in de wijk Cauterhoek te Kruibeke. Ze dateren deels uit de metaaltijd, en waarschijnlijk uit de Romeinse periode en middeleeuwen.

De vondst van een grafmonument uit de bronstijd is op zichzelf al bijzonder en geeft veel inzicht in de grafrituelen en inrichting van het landschap in die periode.

Grafheuvel waren ook in latere perioden aantrekkelijke bewoningslocaties, omdat via voorouderverering een claim op het land gelegd kon worden.

De GMH bouwde er dus niet als eerste :)

historische vonst

Zonnepanelen, ook op sociale woningen

Aster
Zonnestroom is niet alleen goedkoper dan de commerciële elektriciteitstarieven, het is ook een milieuvriendelijke keuze. De sociale huisvestingsmaatschappijen in Vlaanderen beschikken over een enorm zonnepotentieel: op meer dan 58.000 gebouwen met ruim 90.000 woningen kunnen zonnepanelen worden geplaatst. 

Bouwproject Sabot is halfweg

Tussen de N70 en de Hazaarddam in Melsele wordt een nieuw complex opgetrokken met 28 assistentiewoningen voor senioren, 23 sociale appartementen, een dienstencentrum en een bibfilaal. Het project Sabot is een unieke samenwerking tussen drie partijen: de gemeente Beveren (OCMW), Zorgpunt Waasland en de Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting. Geen eerste steenlegging omwillen corona, wel werd gisteren een gedenksteen onthuld. 

Stormschade?

Wat te doen bij stormschade?

Tips

Om zoveel als mogelijk schade te voorkomen geven we je graag volgende tips mee:

Het visitatierapport is binnen!

De Vlaamse overheid beoordeelt elke sociale huisvestingsmaatschappij (SHM) op zijn haar prestaties. Een commissie die door de overheid wordt aangesteld ‘visiteert’ om de vier jaar elke SHM.  De prestaties waaraan de huisvestingsmaatschappij moet voldoen, liggen vast in een besluit van de Vlaamse Regering.

Elke sociale huisvestingsmaatschappij wordt beoordeeld op:

't Bezeplein: pluk deze zomer zelf frambozen of bramen

In de Cauterhoek in Kruibeke ligt een groot grasveld. Het is eigendom van de GMH maar er mogen geen woningen op gebouwd worden. De GMH ging daarom op zoek naar een leuke invulling voor het terrein. En die vonden ze: Lorelinde en Thomas gaan op het veld verschillende bessenstruiken aanplanten. Het gaat om een kleinschalig tuinbouwproject gericht op de buurt en op verkoop ter plaatse, de korte keten dus. Een ecologische, gezonde en leuke invulling van het terrein. Veel succes!

't Bezenplein

SNEEUW EN IJS

Maak je voetpad vrij

Je bent verplicht om het voetpad (of een verharde berm) voor je woning sneeuw- en ijsvrij te maken.

Dit geldt ook als je op een gelijkvloers appartement woont. Let hierbij op dat je de sneeuw en ijs niet in de goten veegt. Daardoor kan het dooiwater niet wegvloeien van de rijbaan en zal het bij vriestemperaturen opnieuw aanvriezen en gladheid veroorzaken. Details van de regelgeving vind je in het politiereglement van je gemeente/stad.

KOOPWONINGEN IN VRASENE

12 nieuwe koopwoningen in Vrasene - UITVERKOCHT

De 12 nieuwe koopwoningen in Vrasene zijn opgeleverd.
De verkoop loopt als een trein. 

  • Halfopen woningen
  • Eigen architect
  • Palend aan een zeer grote open ruimte

Uniek!!!!

koopwoningen vrasene