De plek die ik ken
Hier laad ik op
M’n plaats om te rusten
hier kan ik zijn wie ik ben

De plek die ik ken
Hier laad ik op
M’n plaats om te rusten
hier kan ik zijn wie ik ben

De plek die ik ken
Hier laad ik op
M’n plaats om te rusten
hier kan ik zijn wie ik ben

De plek die ik ken
Hier laad ik op
M’n plaats om te rusten
hier kan ik zijn wie ik ben

GMH

De Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting (GMH) verhuurt sociale woningen in Beveren, Kruibeke, Sint-Niklaas en Temse. Daarnaast bouwt de GMH ook koopwoningen in Beveren en Kruibeke.

De GMH streeft ernaar om in haar werkgebied het recht op duurzaam, kwaliteitsvol en betaalbaar wonen te realiseren voor mensen met een bescheiden inkomen.

Nieuws

Historische vondst

Onderzoek leverde bewonings- en funeraire sporen op in de wijk Cauterhoek te Kruibeke. Ze dateren deels uit de metaaltijd, en waarschijnlijk uit de Romeinse periode en middeleeuwen.

De vondst van een grafmonument uit de bronstijd is op zichzelf al bijzonder en geeft veel inzicht in de grafrituelen en inrichting van het landschap in die periode.

Grafheuvel waren ook in latere perioden aantrekkelijke bewoningslocaties, omdat via voorouderverering een claim op het land gelegd kon worden.

De GMH bouwde er dus niet als eerste :)

historische vonst

Tip van de maand

Lenteschoonmaak! Ook alle sifons, afvoerleidingen, toezichtsputjes... proper maken!

maart