MAATREGELEN CORONA VIRUS

Voor de GMH Beveren is het welzijn van onze bewoners, kandidaten en medewerkers van het grootste belang. Dit betekent dat we minder dienstverlening kunnen doen. Deze maatregelen gelden ten minste tot en met 19 april 2020. Deze informatie wordt regelmatig aangepast.

Je kan ons nog altijd telefonisch bereiken, via het contactformulier op de website of via e-mail. Lees verder.

 • 03 750 95 30                   
 • www.beveren-huisvesting.be                   
 • info@gmhbeveren.be

We ontvangen geen bezoekers meer.

Dit betekent dat we alleen nog dringende en noodzakelijke sleuteloverdrachten doen. 

Is een bezoek uitzonderlijk nodig om sleutel over documenten te overhandigen? Dan gebeurt dit via een sluissysteem. We vragen alle bezoekers om hun handen te wassen of te ontsmetten en om 1,5 meter afstand te houden van onze medewerkers. Onze medewerkers bepalen per geval of het om een noodzakelijk en dringend bezoek gaat.

We doen alleen dringende herstellingen en onderhoud.

Wat zijn dringende herstellingen?

 • Gasreuk in het gebouw.
 • Wateroverlast. Er zijn grote waterlekken in het gebouw.
 • Problemen met de elektriciteit in de algemene delen.
 • Gevaarlijke situaties zoals panelen of balustrades die los zitten, losse stenen die dreigen te vallen.
 • Zware verstoppingen in de gemeenschappelijke leidingen. Bijvoorbeeld verstoppingen met terugvloei in de toiletten.

Alle andere herstellingen worden genoteerd, maar we voeren de herstelling momenteel niet uit.

Onze sociale dienst helpt je in deze moeilijke tijd.

Onze maatschappelijke assistenten doen geen huisbezoeken meer maar je kan hen nog altijd bereiken door te bellen naar het algemeen nummer 03 750 95 30 (keuze toets 4). Je telefoonnummer wordt genoteerd en de maatschappelijke assistent belt je terug.

Nieuwe verhuringen gaan door.

Sociale verhuurders mogen nog steeds  sociale huurwoningenen toewijzen aan kandidaat-huurders op de lijst. We bekijken samen wat mogelijk is. Uiteraard nemen we alle maatregelen die nodig zijn. We sommen er een aantal op:

 • Sleutels kan je ophalen op het kantoor via een sluis. Alle sleutels worden ontsmet.
 • De huurovereenkomst wordt per post of e-mail opgestuurd voor ondertekening. De bespreking van de huurovereenkomst gebeurt telefonisch.
 • Plaatsbeschrijvingen worden door een medewerker van de GMH opgemaakt, mét voldoende foto's. Ook de meterstanden worden vastgelegd op foto.
 • Maximum 1 persoon mag de woning bezichtigen. Hou altijd voldoende afstand van de andere bewoners en onze medewerkers. Was je handen voor en na.
 • De toelating voor verplaatsing wordt geregeld via een attest dat de GMH opmaakt. Dit attest ligt klaar bij het eerste contact.  

Uitzonderlijke omstandigheden vragen uitzonderlijke maatregelen en aanpak. We appreciëren jouw flexibiliteit. 

Poetsen van in de algemene delen.

De GMH overlegt met het poetsbedrijf of de periodieke poetsbeurten in de gemeenschappelijke gangen kunnen doorgaan.

We werken zoveel mogelijk digitaal.

Als je dit kan, dan vragen we om zoveel mogelijk digitaal te werken door de contactformulieren op de website te gebruiken of te mailen.

We vragen om de veiligheidsvoorschriften te volgen.

We vragen aan alle bewoners om de algemene veiligheidsvoorschriften op te volgen bij contact met elkaar en onze medewerkers.

Want samen zorgen we voor elkaars gezondheid.

Bitnami