CORONA MAATREGELEN - EXIT

De beëindiging van de beperkende coronamaatregelen en de invloed ervan op de onze werking

Vanaf 11 mei is de exit-strategie gestart. De beperkende coronamaatregelen worden afgebouwd en verschillende stappen in het verhuurproces zijn weer mogelijk. Let wel, het is een overgangsfase. Er gelden nog steeds strenge beschermings- en voorzorgsmaatregelen om een heropflakkering van COVID 19 te vermijden. De beste maatregelen zijn nog altijd: VERMIJD CONTACT en HOU AFSTAND.

Daarom werkt de GMH tijdens deze overgangsfase nog zoveel mogelijk digitaal en telefonisch.
Je kan ons telefonisch bereiken, via het contactformulier op de website of via e-mail.

Dringende afspraken op kantoor of op verplaatsing zijn terug mogelijk op voorwaarde dat de bijkomende veiligheidsmaatregelen gevolgd worden. Deze maatregelen worden vooraf in een brief aan de betrokken persoon meegedeeld (het dragen van een mondmasker, voldoende afstand houden, buiten wachten, ...).

Onze sociale dienst helpt je in deze moeilijke tijd.
Onze sociale dienst doet geen huisbezoeken meer maar je kan hen nog altijd bereiken door te bellen naar het algemeen nummer 03 750 95 30 (keuze toets 4). Je telefoonnummer wordt genoteerd en de maatschappelijke assistent belt je terug.

 

ACHT VRAGEN EN ANTWOORDEN

1. Ik ben technisch werkloos door de coronacrisis. Daalt mijn huurprijs?
In normale tijden krijgt de sociale huurder een huuraanpassing als zijn inkomsten gedurende drie maanden met meer dan 20% dalen. Deze maatregel wordt versoepeld. Als iemand van je gezin technisch werkloos werd door de coronacrisis én je gezinsinkomen daalt daardoor met meer dan 20%, dan krijg je meteen een tijdelijke aanpassing. Hoe je deze aanpassing aanvraagt, lees je hier

2. Moet ik als huurder de maandelijkse huurprijs blijven betalen, ook wanneer ik geen of minder loon heb? 
Ja, het betalen van de maandelijkse huurprijs is één van de essentiële verplichtingen van de huurder. Je blijft immers verder het genot hebben van de huurwoning. In bepaalde gevallen kan je een vermindering van de huurprijs bekomen (zie vraag 1). Heb je een tijdelijk betalingsprobleem? Neem contact op, we zoeken samen naar een oplossing.

3. Worden de algemene delen nog gepoetst?
De poetsbeurten in de algemene delen door het extern poetsbedrijf gaan door.

4. Kan ik nog een sociale huurwoning krijgen?
Ja, er worden nog steeds sociale huurwoningen toegewezen en nieuwe huurovereenkomsten worden getekend. We bekijken samen wat mogelijk is. Uitzonderlijke omstandigheden vragen om uitzonderlijke maatregelen en aanpak. Fysiek contact wordt daarbij zo veel mogelijk vermeden. 

5. Mag ik nog verhuizen?
Verhuizen mag. Indien je niet op het voorziene tijdstip kan verhuizen, laat je ons dat zo snel mogelijk weten. Je geeft de redenen aan waarom je niet kan verhuizen. We proberen op basis daarvan tot een akkoord te komen. 

6. Moet de huurder de huurwoning volledig ontruimen op het einde van de huur, ook wanneer hij bepaalde spullen niet kan afvoeren naar het containerpark?
Je moet de huurwoning op het einde van de huur volledig ontruimen. Er mag geen afval of een deel van de inboedel overblijven in de huurwoning.

7. Is er een tussenkomst voor de water-, gas- en elektriciteitsfactuur?
Voor huishoudens met gezinsleden die technisch werkloos werden door de coronacrisis voorziet de Vlaamse overheid een tussenkomst in de water-, gas- en elektriciteitsfactuur voor de periode van één maand. De tussenkomst bedraagt 202,68 euro. Je blijft dus je water- en energiefactuur betalen aan je leverancier en je krijgt van de Vlaamse overheid de vermelde tussenkomst. Deze storting gebeurt automatisch, je hoeft er niets voor te doen. Via de RVA komt een automatische en rechtstreekse storting van het bedrag op de rekening van de werknemer. Meer informatie hierover vind je op de website van de VREG https://www.vreg.be/nl/nieuws/tijdelijke-werklozen-door-coronacrisis-krijgen-1-maand-water-en-energiefactuur-vergoed-door.

8. Moeten de huurder en verhuurder hun verplichtingen op het vlak van onderhoud en herstellingen uitvoeren tijdens de coronamaatregelen? 
Zowel de huurder als de verhuurder hebben een onderhouds- en herstellingsverplichting. De huurder moet de kleine herstellingen en de herstellingen die door zijn eigen toedoen noodzakelijk zijn, uitvoeren. De verhuurder moet instaan voor dringende herstellingen (bv. herstellingen aan de lift) of herstellingen die verdere schade aan de huurwoning kunnen veroorzaken (bv. een lek aan het dak).

 

Bitnami