Opzeg en verhuis

Opzeg door de huurder, wat als de laatste huurder overlijdt, opzeg door de verhuurder en regelingen rond het vertrek 

Opzeg door de huurder 

Wil jij en je gezin de woning verlaten, dan moet je het huurcontract opzeggen.  
 
Hoe? 
Het huurcontract opzeggen doe je per aangetekende brief.    
Het huurcontract opzeggen kan ook persoonlijk op het kantoor. Maak vooraf een afspraak. 
Let op: Zowel de referentiehuurder als de persoon die met hem gehuwd is, wettelijk samenwoont of zijn feitelijke partner is, moeten de opzegbrief tekenen.
 
Opzegtermijn? 
De opzegtermijn bedraagt drie maanden. De termijn start de eerste dag van de maand die volgt op je opzegbrief. 
Als je wordt opgenomen in een woonzorgcentrum, een instelling of je verhuist naar een serviceflat, dan geldt er een opzegtermijn van één maand. 
De huur van een garage zeg je één maand vooraf op.  

Overlijden van de laatste huurder

Bij het overlijden van de laatste rechtmatige huurder wordt het huurcontract van rechtswege ontbonden.  
De nabestaanden nemen contact op met de GMH voor verdere afspraken omtrent het ontruimen van de woning, overname nutsvoorzieningen en afgifte sleutels. 

 

Opzeg door de verhuurder (GMH) 

De GMH kan het huurcontract opzeggen in volgende gevallen: 

  • De huurder verwerft een eigendom.  
  • De huurder komt zijn huurdersverplichtingen niet na. 
  • De huurder heeft onjuiste of onvolledige verklaringen afgelegd. 
  • Voor huurcontracten vanaf 1 maart 2017 kan, 9 jaar na aanvangsdatum, het huurcontract beëindigd worden als blijkt dat inkomen te hoog ligt, of de woning onderbezet is. 

 

Verhuizen, ik vertrek… 

Verhuizen vraagt heel wat regelingen. Wij helpen: 

  • Tijdens een eerste plaatsbezoek krijg je persoonlijk tips over hoe je de woning moet achterlaten. Deze aandachtspunten kan je ook nalezen. 
  • Tijdens een tweede plaatsbezoek, op het einde van de opzegtermijn, wordt een 'plaatsbeschrijving einde huur' opgemaakt. Dit is het moment dat ook de sleutels worden afgegeven. De overnameformulieren gas, elektriciteit en water worden samen met een medewerker van de GMH ingevuld. 
  • Als alles geregeld is, ontvang je de eindafrekening.  Dit is de op- en aftelling van het waarborgbedrag, de intrest, te veel betaalde sommen, achterstal en kosten. Eventuele huurschade wordt aangerekend volgens de tarieflijst huurschade