Op de wachtlijst

Ik ben ingeschreven op de wachtlijst. Hoe lang moet ik wachten, wat doe ik als mijn situatie verandert, kan ik van de wachtlijst geschrapt worden en wat betekent 'actualisatie' van de wachtlijst. 

Hoe lang moet ik wachten

 

Elke sociale huisvestingsmaatschappij verhuurt volgens de chronologie van de wachtlijst. Dat wil zeggen: wie het langst ingeschreven staat, komt als eerste aan de beurt. 

Wachttijden kunnen verschillen naargelang je gemaakte keuzes, je gezinssituatie, je leeftijd of je  fysieke toestand. Schrijf steeds zo ruim mogelijk in. 

Tijdens de wachtperiode kunnen wachttijden veranderen, zowel in positieve als in negatieve zin. Hoe kan dat? 

Enkel voorbeelden: 

 • Je gezinssituatie verandert, je komt in aanmerking voor een grotere of kleinere woning. 
 • Jij of je partner bereikt de leeftijd van 65 jaar, je komt nu ook in aanmerking voor een 65+ woning. 
 • Na de tweejaarlijkse actualisatie van de wachtlijst kunnen zich verschuivingen op de wachtlijst voordoen. 
 • Bij grondige renovatie van gebouwen moeten sociale huurders soms verplicht verhuizen.  
 • … 

De wetgeving voorziet een aantal voorrangsregels. Op het moment van de inschrijving wordt nagegaan of je recht hebt op een voorrangscode. 

Mijn situatie verandert / aanpassing van mijn keuzes

Is je gezinssamenstelling veranderd? Je fysieke toestand is gewijzigd? Jij of je partner is 65+ geworden? Je wil liever in een andere gemeente wonen (bv. omdat je kinderen veranderen van school)?  Neem contact op. Wij overlopen samen met jou je keuzes en passen aan waar nodig. 

Gaan jij en je partner uit elkaar? Jullie hebben slechts één inschrijvingsnummer. Wil je niet langer samen ingeschreven blijven dan heb je twee keuzes: 

 • Alleen jij of je partner blijft kandidaat. De persoon die kandidaat blijft, krijgt het inschrijvingsnummer. De andere partner moet hiervoor een document tekenen. 
 • Je wilt allebei kandidaat blijven. De referentiehuurder zal het oorspronkelijke inschrijvingsnummer behouden. De andere partner wordt opnieuw ingeschreven met behoud van de oorspronkelijke inschrijvingsdatum. 

Kan ik van de wachtlijst geschrapt worden? 

Ja, dat kan. In volgende situaties word je van de wachtlijst geschrapt: 

 • Je aanvaardt een aangeboden sociale woning.  
 • Je weigert twee keer een gepaste woning of je reageert twee keer niet op onze aanbodbrief. 
 • Je voldoet niet meer aan de inkomensvoorwaarde bij de actualisering van de wachtlijst. 
 • Je voldoet niet meer aan alle voorwaarden op het moment dat we je een gepaste woning aanbieden. 
 • Je geeft bewust foute of onvolledige gegevens door. 
 • Je reageert niet of niet tijdig op de (herinnerings-)brief bij actualisatie. 
 • Je vraagt zelf om geschrapt te worden. Je stuurt ons hiervoor een brief, een e-mail of je komt langs op het kantoor. 

Wat is actualisatie van de wachtlijst? 

Actualisatie van de wachtlijst = vernieuwen van de wachtlijst.  

Om de twee jaar (… 2019 - 2021 …) ontvangen alle kandidaat-huurders een actualisatiebrief. Kijk je persoonlijke gegevens en keuzes goed na. Laat het ons weten als er iets veranderd is of als je geschrapt wil worden. 

Opgelet! Omwille van de coronamaatregelen is de actualisatie van 2021 uitgesteld naar 2022.