Mijn situatie verandert

Er kan veel veranderen tijdens je leven. Dat heeft vaak gevolgen, ook op vlak van wonen. We sommen de meest voorkomende situaties voor je op. 

Iemand komt inwonen, mijn gezin wordt groter 

Iemand wil bij je komen wonen. Dit moet je vooraf melden. De GMH kijkt na:

  • Is je woning groot genoeg volgens de normen van de Vlaamse Wooncode? 
  • is de nieuwe inwoner een 'huurder' of een 'bijwoner'? 

Deze personen worden als 'huurder' beschouwd:
- de referentiehuurder
- de persoon die gehuwd is met de referentiehuurder
- de persoon die wettelijk samenwoont met de referentiehuurder
- de partner die feitelijk samenwoont met de referentiehuurder (*)
Opgelet: voldoen jullie samen niet aan de 4 voorwaarden dan mag je partner niet intrekken!

Alle andere personen (bv. een kind, een ouder, een vriend) worden als 'bijwoner' geregistreerd. Er worden geen voorwaarden gecontroleerd.

Of je als 'huurder' of 'bijwoner' geregistreerd staat, heeft belangrijke gevolgen (bv. op gebied van woonzekerheid). Meer hierover lees je hier.

(*) De partner met wie je feitelijk samenwoont wordt pas 1 jaar na de inwoonst als 'huurder' geregistreerd àls jullie op dat moment samen voldoen aan de 4 voorwaarden. Het eerste jaar is de feitelijke partner een 'bijwoner'.

Wanneer woon je overbezet? 
Wordt je woning te klein, dan kan je je inschrijven op de wachtlijst voor een grotere woning. Wordt je woning te klein ten gevolge van gezinsuitbreiding (geboorte, adoptie, pleegzorg) dan krijg je een voorrang.
Als je overbezet woont volgens de normen van de Vlaamse Wooncode dan moet je verplicht verhuizen.

Iemand vertrekt of overlijdt, mijn gezin wordt kleiner   

Iemand van je gezin vertrekt of overlijdt. Dit moet je dit melden aan de GMH. Je dossier wordt aangepast en mogelijk wordt ook je huurprijs aangepast. 

Wordt je woning te groot, dan kan je inschrijven op de wachtlijst voor een kleinere woning en krijg je een voorrang.

Wanneer woon je onderbezet? Je woont onderbezet als het aantal slaapkamers in je woning groter is dan het aantal personen in je gezin plus één. Hoe de GMH omgaat met onderbezetting staat uitgebreid beschreven in het intern huurreglement:

Bijvoorbeeld: Een koppel woont onderbezet in een woning met 4 slaapkamers, een alleenstaande woont onderbezet in een appartement met 3 slaapkamers. 

Wat als ik vertrek of overlijd. Mag mijn inwonend kind in de woning blijven? 

Nee, als jij vertrekt/overlijdt mag je inwonend kind niet in de woning blijven.  Een inwonend kind is geen 'huurder' maar een 'bijwoner'. 

Het is belangrijk dat je je hierover tijdig informeert zodat je niet voor verrassingen komt te staan op een moeilijk moment in je leven. 

Heb je hierover vragen, contacteer de GMH. Een medewerker geeft je graag meer uitleg. 

Ik vertrek. Mag mijn inwonende ouder in de woning blijven? 

Nee, als jij vertrekt/overlijdt mag je inwonende ouder niet in de woning blijven. Een inwonende ouder is geen 'huurder' maar een 'bijwoner'. 

Het is belangrijk dat dit weet, zo kom je niet voor verrassingen te staan op een moeilijk moment in je leven. 

Heb je hierover vragen, contacteer de GMH. Een medewerker geeft je graag meer uitleg. 

Iemand wil tijdelijk bij me inwonen     

Je wil een vriend of je kind uit de nood helpen door ze tijdelijk onderdak te geven. Dat kan op voorwaarde dat je woning groot genoeg is. Een tijdelijke inwoner moet niet voldoen aan de toelatingsvoorwaarden. Zijn/haar inkomen wordt niet meegeteld in de huurberekening.  

Meld een tijdelijke inwoonst altijd aan de GMH. Jij en de tijdelijke inwoner moeten een document ondertekenen. Opgelet, tijdelijk inwonen kan slechts voor maximum 4 maanden.  

Mijn partner en ik gaan uit elkaar    

Jij en je partner gaan uit elkaar. Jullie beslissen samen wie in de sociale woning blijft wonen. Komen jullie niet tot een akkoord, dan moeten jullie naar de rechtbank stappen die hierover een uitspraak zal doen. 

Ik heb gezondheidsproblemen, wordt de woning aangepast?    

Heb je gezondheidsproblemen? Is een aanpassing van je woning wenselijk? Bespreek dit met iemand van onze sociale dienst.  Elke vraag wordt individueel bekeken. We zoeken naar de best mogelijke oplossing, rekening houdend met jouw gezondheid en de mogelijkheden in de woning. Meer informatie hierover vind je op deze website bij ik huur - goed wonen

Ik koop/erf een woning of bouwgrond  

In 2017 en in 2020 werden de regels rond eigendom strenger.

Een sociale huurder mag geen woning of bouwgrond volledig of gedeeltelijk in volle eigendom of in vruchtgebruik hebben, of in erfpacht, opstal of vruchtgebruik (gegeven) hebben. Dit mag niet in België en niet in het buitenland. 

Je mag ook geen bouwgrond of woning inbrengen in een vennootschap waarvan je zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder bent.

Deze regels gelden ook voor een inwonend persoon met wie je gehuwd bent, wettelijk samenwoont of de partner met wie je (langer dan 1 jaar) feitelijk samen woont. 

Heb je een eigendom?

Je bent verplicht om de huisvestingsmaatschappij hierover te informeren. Er zijn ook enkele specifieke uitzonderingen. Contacteer ons en we bekijken samen je dossier.

Ik ga met pensioen   

Als je met pensioen gaat wordt de huurprijs aangepast vanaf de maand die volgt op je pensionering.

Neem contact op met de GMH. Een medewerker vertelt je wat je moet doen. 

Mijn inkomen daalt plots 

Als je plots een veel lager inkomen hebt, kan je een aanpassing van de huurprijs vragen. 

Het gezinsinkomen van de laatste drie maanden moet dan minstens 20% lager zijn dan het inkomen dat we gebruikten voor de huurprijsberekening. Je huurprijs wordt aangepast nadat de administratie in orde is. Soms beschikt de GMH over jouw gegevens, in andere situaties moet jij de documenten aan de GMH bezorgen. 

Neem bij verandering altijd contact op met de GMH. Een medewerker vertelt je wat je moet doen.