Je huurwoning kopen

Ik wil mijn huurwoning kopen. Wat zijn de voorwaarden, hoe wordt de prijs bepaald en wat zijn mijn plichten na aankoop?  

Wat zijn de voorwaarden? 

 

Sommige huurders hebben nog tot en met 31 december 2021 het recht om de woning die ze huren te kopen. Ze hebben dit recht als zij op 24 april 2017 voldeden aan bepaalde voorwaarden. 

Voorwaarden voor de woning: 

  • De woning werd op 24 april 2017 al vijftien jaar als een sociale huurwoning gebruikt. 
  • De woning viel op 24 april 2017 niet onder één van de vijf uitzonderingen, waardoor de huurder ze niet kan kopen. 

Voorwaarden voor de huurder: 

  • Je huurt de woning, je ben een huurder.  
  • Je woonde op 24 april 2017 vijf jaar ononderbroken in de woning. 
  • Je voldoet op het ogenblik van de aankoop aan de eigendomsvoorwaarde  


Je kan tevens niet inschrijven als je als zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder van een vennootschap een woning of een bouwgrond inbracht in een vennootschap.  

Soms kan de huisvestingsmaatschappij beslissen om een huurwoning toch te verkopen, ook al zijn niet alle voorwaarden voldaan. Dit noemt men een vrijwillige verkoop. De woning moet wel minstens 15 jaar oud zijn. Een aanvraag voor een vrijwillige verkoop wordt steeds voorgelegd aan het directiecomité en de raad van bestuur. Na aankoop zijn er in dit geval geen verplichtingen voor de koper. 

Hoe wordt de prijs bepaald? 

De prijs voor de woning waarop het kooprecht wordt uitgeoefend is gelijk aan de venale waarde. Een commissaris van de Vlaamse Belastingdienst, een notaris of een landmeter-expert raamt deze prijs. De GMH neemt hiervoor het initiatief.  

De koper betaalt daarnaast de volgende kosten:

  • alle kosten met betrekking tot de verkoopakte: ereloon, dossierkosten 
  • verlaagde registratierechten ten belope van 1,50%  
  • de schattingsvergoeding van maximum 288 euro (in 2020) 
  • de kosten van de afpaling, de opmeting en de administratieve kosten. Het totale bedrag van de afpaling, de opmeting en de administratieve kosten blijft beperkt tot maximaal 974 euro (in 2020). De administratieve kosten van 50 euro zijn begrepen in dit maximumbedrag. 

 

Plichten na aankoop 

Je verplicht de woning te bewonen gedurende een periode van twintig jaar na de aankoop ervan (bewoningsplicht). Je mag de woning ook niet verkopen binnen die termijn. Als je (of je erfgenamen) toch wil verkopen, dan kan de huisvestingsmaatschappij beslissen om het wederinkooprechtuit te oefenen. De verkoopprijs is dan de oorspronkelijke verkoopprijs + kosten van de koop + kosten van verbeterings- en herstellingswerken. 

 

 

Bitnami