Inschrijven

Ik wil me inschrijven op de wachtlijst.
De 4 voorwaarden, kan ik kiezen waar ik wil wonen, wat is een 'referentiehuurder' en hoe schrijf ik me in? 

De 4 voorwaarden

Wie moet aan de voorwaarden voldoen?
De toekomstige referentiehuurder en de partner (gehuwde of feitelijke) of de wettelijke samenwoner, moeten aan de voorwaarden voldoen. Enkel deze personen worden als (kandidaat-)huurder beschouwd.

Alle andere personen die mee de woning willen betrekken (bv. kinderen, ouders, een broer of zus) moeten niet aan deze voorwaarden voldoen.

1e voorwaarde: Leeftijd 
Je bent ouder dan 18 jaar. 
Ben je jonger dan 18 jaar dan kan je enkel inschrijven/huren als je ontvoogd bent, zelfstandig woont of begeleid wordt door een erkende dienst of een OCMW.

2e voorwaarde: Verblijf  
Je bent ingeschreven in het bevolkingsregister of vreemdelingenregister.
Ben je ingeschreven in het wachtregister? Wij kunnen je niet inschrijven.

3e voorwaarde: Inkomen 
Je inkomen mag niet te hoog zijn. Met inkomen bedoelen we het gezamenlijk belastbaar inkomen, afzonderlijk belastbaar inkomen, IVT, leefloon en de van belasting vrijgestelde beroepsinkomsten uit het buitenland of verworven bij een Europese of internationale instelling.

Enkel het inkomen van de toekomstige referentiehuurder en de partner (gehuwde of feitelijke) of de wettelijke samenwoner, telt mee.

Wij kijken naar het inkomen van het meest recente jaar (maximum drie jaar oud) waarvoor een aanslagbiljet beschikbaar is. Binnen één gezin zijn verschillende inkomensjaren mogelijk maar we indexeren ze allemaal naar het huidige jaar.

Als het inkomen de inkomensgrens overschrijdt of als niemand een inkomen heeft, dan kijken we naar het huidig inkomen.

Hoe hoog mag het inkomen zijn? De inkomensgrens in 2023 is:

 • 28.105 euro voor een alleenstaande 
 • 30.460 euro voor een alleenstaande met handicap   
 • 42.156 euro voor de anderen
 • 2.356 euro verhoging per persoon ten laste

Zit je in collectieve schuldenregeling, budgetbegeleiding of budgetbeheer? We kijken naar je actueel besteedbaar inkomen.
Was het inkomen van het jaar van je meest recente aanslagbiljet te hoog, maar verdien je nu minder, dan kijken we naar je inkomen in minstens drie van de afgelopen zes maanden.

4e voorwaarde: Geen eigendom 
De regels rond eigendom zijn streng.

Je mag helemaal geen woning of bouwgrond bezitten. Zelfs als je maar een paar procent volle eigendom of vruchtgebruik bezit, mag dit niet. Je mag ook geen woning of bouwgrond in erfpacht of opstal hebben of gegeven hebben. Ook als je een woning of bouwgrond in vruchtgebruik gaf, kom je niet langer in aanmerking. Deze regels gelden in het  binnen- en buitenland. 

Kreeg je een woning of bouwgrond, bijvoorbeeld door een erfenis, of heb je een eigendom met je ex-partner, dan zijn er uitzonderingen mogelijk. Heb je hierover vragen, contacteer dan de huisvestingsmaatschappij.

Je mag ook geen bouwgrond of woning inbrengen in een vennootschap waarvan je zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder bent.

  Kan ik kiezen waar ik wil wonen?

  Je kan kiezen waar en welk type woning je wil huren. Hier vind je een overzicht van onze huurwoningen. De medewerker die jou inschrijft kan je helpen bij het maken van de juiste keuzes. 

  Let wel: 

  • Kies zo ruim mogelijk. 
  • Het woningtype moet passen bij jouw gezinssituatie. Als alleenstaande persoon kan je bijvoorbeeld niet inschrijven voor een huis of appartement met drie slaapkamers. Die zijn voor grote gezinnen. Als alleenstaande kan je wel kiezen voor een woongelegenheid met 2 slaapkamers.
  • Je leeftijd en fysieke toestand bepalen of je in aanmerking komt voor een aangepaste senioren- of gehandicaptenwoning. 
  Kies een referentiehuurder

  Bij inschrijving duid je de toekomstige referentiehuurder aan. Deze aanduiding is definitief.  

  De keuze van de referentiehuurder kan later een belangrijke rol spelen, bv. op gebied van woonzekerheid. Meer informatie hierover vind je in deze tabel.

  Hoe schrijf ik in ?

  Wil je inschrijven op de wachtlijst of heb je een vraag over je dossier?

  Neem rechtstreeks contact op met onze medewerker, hier vind je de contactgegevens.

  Het inschrijvingsformulier vind je op deze website bij het item 'wetgeving en documenten'.
  Ook de verplichte in te vullen verklaringen op eer vind je daar terug.

  Basiskennis Nederlands

  Vanaf 1 januari 2023 wordt het niveau van de taalkennis opgetrokken naar niveau A2. Alleen huurders met wie een huurovereenkomst wordt gesloten vanaf die datum moeten hieraan voldoen. Huurders met een oudere huurovereenkomst volstaan nog steeds met een niveau A1.

  De nieuwe huurders moeten aan de voorwaarde voldoen 2 jaar na aanvang van de huurovereenkomst. Deze termijn wordt gelijkgeschakeld met de duur van een standaardtraject Nederlands als tweede taal bij een centrum voor basiseducatie om dat niveau te behalen.

  Een huurder kan vrijgesteld zijn van de taalkennisverplichting. Het gaat dan om:
  • een verklaring van uitgeleerdheid
  • een bewijs dat de huurder door ernstige ziekte, mentale of fysieke handicap nooit een opleiding Nederlands tweede taal moet volgen.

  Een huurder kan ook vrijgesteld zijn als hij met een medisch attest aantoont dat hij door ernstige ziekte, mentale of fysieke handicap de basistaalvaardigheid Nederlands nooit kan halen.