De huurprijs 2020

Hoe wordt de huurprijs berekend, wat zijn huurlasten, hoe correct betalen, betalingsproblemen en wanneer wordt de huurprijs aangepast  

huurprijs 2020
Hoe wordt mijn huishuur berekend? 

STAP 1 : DE FORMULE

iconen

1/55 van het inkomen

Wiens inkomen?
Het inkomen van alle meerderjarige gezinsleden wordt volledig meegerekend.

Uitzonderingen:
- het inkomen van gezinsleden die nog kinderbijslag genieten wordt niet meegeteld
- het inkomen van de familieleden van de eerste, tweede en derde graad van de huurder die erkend zijn als ernstig gehandicapt wordt in 2020 met 11.148,38 euro verminderd. Hier wordt bedoeld: kinderen, (groot)ouders, (achter)kleinkinderen, broer/zus, neef/nicht, oom/tante van de huurder.

Inkomen van welk jaar?
Vanaf 2020 wordt rekening gehouden met de inkomsten op je laatst beschikbare aanslagbiljet. Het is dus mogelijk dat er binnen één  gezin aanslagbiljetten van meerdere inkomensjaren gebruikt zullen worden. Heb jij of je gezin geen referentie-inkomen, dan kijken we naar het huidige inkomen.

Gezinskorting (in 2020)

€19      per kind ten laste    
€ 9,5    per kind ten laste in co-ouderschap
€19      per persoon met invaliditeit  
€ 38     per familielid van de eerste, tweede en derde graad van de huurder die erkend is als ernstig gehandicapt. Hier wordt bedoeld: kinderen, (groot)ouders, (achter)kleinkinderen, broer/zus, neef/nicht, oom/tante van de huurder.

Patrimoniumkorting

De patrimoniumkorting is een korting op basis van je woning. Vanaf 2020 wordt de marktwaarde van je woning berekend via de huurschatter.

De marktwaarde wordt berekend via de huurschatter.
De marktwaarde van de sociale huurwoning is de prijs die een huurder voor een vergelijkbare woning op de private huurmarkt zou betalen. De Vlaamse Overheid stelt hiervoor een ‘tool’ ter beschikking, de huurschatter. Als private huurder kan je deze tool gebruiken, de sociale huisvestingsmaatschappij moet deze tool gebruiken. Alle huisvestingsmaatschappijen in Vlaanderen berekenen dus de marktwaarden op dezelfde manier, en dat voor alle sociale huurwoningen vanaf 1 januari 2020.

Hoe wordt de marktwaarde bepaald? De tool (= huurschatter) werkt op basis van een 15-tal woningkenmerken. Zo is bijvoorbeeld de ligging van je woning belangrijk: een in het centrum gelegen woning - dicht bij winkels, scholen en cafés - is duurder dan dezelfde woning op een andere plaats. Ook het woningtype en het aantal slaapkamers spelen een rol. Heb je een tuin of terras? Beschik je over een parkeerplaats of fietsenberging? Het heeft invloed op de marktwaarde. 

Hoe heeft de marktwaarde invloed op mijn huurprijs?
De marktwaarde heeft invloed op de patrimoniumkorting, de maximale huur en de minimale huur van jouw woning.

 • Hoe hoger de marktwaarde, hoe lager de  patrimoniumkorting.             
 • Hoe hoger de marktwaarde, hoe hoger de maximale huur.
 • Hoe hoger de marktwaarde, hoe hoger de minimale huur.

Energiecorrectie

De energiecorrectie is een toeslag voor energiezuinige woningen.
De laatste jaren stelt de Vlaamse Overheid steeds strengere isolatie-eisen aan nieuwe woningen en bij verbouwingen. Dit is uiteraard goed voor je portemonnee omdat je minder energie verbruikt voor je verwarming en je warm water. Maar energiezuinige woningen kosten meer. Daarom wordt een stukje van die kosten doorgerekend in de maandelijkse huurprijs. Dit wordt ‘energiecorrectie’ genoemd.

Hoe wordt de energiecorrectie bepaald?
Vanaf 2006 wordt er voor iedere nieuwe woning een ‘EPB’-verslag gemaakt. Een EPB-verslag meet de energieprestatie van je woning. Hoe lager het cijfer, hoe beter. De Vlaamse Overheid houdt deze documenten bij en berekent de energiecorrectie voor alle huisvestingsmaatschappijen.

Voor wie?
De energiecorrectie geldt enkel voor woningen die gebouwd zijn na 2006.

STAP 2: DE BEGRENZING

 • Is de uitkomst van stap 1 hoger dan de maximale huur? Dan wordt de huur beperkt tot de  maximale huur.
 • Is de uitkomst van stap 1 lager dan de minimale huur? Dan wordt je huur opgetrokken tot de minimale huur.
 • Valt de uitkomst van stap 1 tussen de maximale en de minimale huur? Dan is dit de huur die je aangerekend wordt.
   

STAP 3: JOUW HUURPRIJS

Jouw huurprijs = de huur + huurlasten + eventuele garage/standplaats
De huurlasten vermeld op je berekening, is de afrekening van de werkelijke kosten met betrekking tot 2019. Er volgt dus geen afrekening meer.
 

Wat zijn huurlasten? 

Huurlasten zijn algemene kosten zoals bv. het elektriciteitsverbruik in de gemeenschappelijke gang, het onderhoud van je centrale verwarming, het ruimen van de putten, het onderhoud van de lift, de ophaling van afvalcontainers, de verzekering, …  

Je betaalt elke maand 1/12de van de totale huurlasten van het voorgaande jaar, samen met de maandelijkse huurprijs. 

Het Kaderbesluit Sociale Huur - bijlage III bepaalt wie wat aangerekend wordt. 

 

Hoe correct betalen?  

Je betaalt de huishuur voor de 10e van de maand. 

Tip: Laat de huishuur elke maand automatisch overschrijven. Dit heet een doorlopende betalingsopdracht. Maak zelf een doorlopende opdracht online aan of vraag een medewerker van de bank om je hierbij te helpen.  

Het rekeningnummer van de GMH is BE10 4153 0745 0104. 

Gebruik voor elke storting de gestructureerde mededeling (ook OGM-nummer genoemd). Dit nummer vind je op je huurberekening.  

 

Problemen met betalen?   

Kan je niet op tijd betalen? Neem zo snel mogelijk contact op. We gaan samen met jou op zoek naar een oplossing.  Mogelijk kom je in aanmerking voor een afbetalingsplan. 

Neem contact op via de website, stuur een e-mail naar ikhuur@gmhbeveren.be of bel tussen 9u30 en 12u op het nummer 03/750 95 30 (keuzetoets 2).

Mijn inkomen/gezin verandert, de huurprijs ook?   

Je kan een huurprijsherziening aanvragen als: 

 • iemand verlaat je gezin of er komt iemand bij.
 • iemand van je gezin op pensioen gaat.
 • als je inkomen gedurende drie opeenvolgende maanden met minstens 20% gedaald is ten opzichte van het gezinsinkomen op je berekening. 

Neem bij verandering altijd contact op.  Stel je vraag via de website, stuur een e-mail naar ikhuur@gmhbeveren.be of bel tussen 9u30 en 12u naar 03 750 95 30 (keuzetoets 2).