Het wettelijk kader van de GMH

Het wettelijke kader

De Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting (GMH) is  

  • een sociale huisvestingsmaatschappij 
  • erkend door de VMSW (Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen)  
  • officieel bekend als cvba met een sociaal oogmerk en bouwmaatschappij tot nut van het algemeen 
  • onderworpen aan het decreet van 15 juli 1997 van de Vlaamse wooncode.  

 
De VMSW (= Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen) is een agentschap vanuit de Vlaamse overheid dat lokale sociale woonorganisaties ondersteunt. 
 
De Vlaamse overheid bepaalt de regels voor sociale huisvesting. De belangrijkste regelgeving vind je hier terug.

Het toewijzingsbeleid van de GMH wordt mee bepaald door de gemeentes Beveren, Kruibeke en Temse. Dit lees je in het intern huurreglement van de GMH.