Gezond wonen

Gezond wonen = ventileren en verluchten  

Gezond wonen = ventileren en verluchten  

Door te ademen, te koken, te poetsen en te douchen komt er veel vocht vrij in je huis. Een gemiddeld gezin kan tot 15 liter vocht per dag produceren, wat ongeveer gelijk staat met anderhalve emmer water! 
Op zich is dat vocht geen probleem. Het wordt wél een probleem als het niet wordt afgevoerd. Wanneer het vocht zich ‘vastzet’ op koude oppervlakken zoals ramen, muren of plafonds, kan dat aanleiding geven tot condensatie en zelfs schimmels. Schimmels kunnen een gevaar vormen voor je gezondheid en kunnen in het ergste geval problemen veroorzaken zoals astma en allergieën. Vergeet dus niet te ventileren en te verluchten! 

Door te ventileren laat je voortdurend verse lucht binnen en voer je vuile lucht af. Ventileren doe je 24 uur per dag. Laat ventilatieroosters altijd open staan of zet ramen op een kier. 

Door te verluchten zorg je ervoor dat er op korte tijd veel frisse lucht binnenkomt. Verluchten doe je door je ramen of buitendeuren open te zetten. Verlucht vooral extra goed tijdens en na het koken, douchen of baden, drogen van was, strijken, schoonmaken, na een feestje of na het slapen. 
  
Je hoort wel eens dat verluchten energieverspilling is omdat je dure, warme lucht laat ontsnappen. Dat is niet correct: verluchten brengt vochtige lucht naar buiten en drogere lucht naar binnen. Het opwarmen van verse, droge lucht kost minder energie en gaat veel sneller dan het opwarmen en warm houden van vochtige lucht.