Een sociale woning kopen

Een sociale koopwoning: iets voor mij?
Wat zijn de voorwaarden, de wachtregisters, plichten na aankoop, het huidig aanbod van de GMH en hoe schrijf ik me in? 

een sociale woning kopen
Een sociale koopwoning, iets voor mij? 

Sociale koopwoningen worden gebouwd door sociale huisvestingsmaatschappijen. Ze zijn tot een kwart goedkoper dan gelijkaardige eengezinswoningen en appartementen van private projectontwikkelaars of bouwpromotoren.   

Waarom kunnen sociale koopwoningen goedkoper worden aangeboden?  
Voor deze woningen geldt een BTW-tarief van 6% in plaats van 21%. Dat is een besparing van 15%! 
Daarnaast wordt geen winst nagestreefd. Dit geeft nog een bijkomende vermindering.  

Wie is de doelgroep? 
Sociale koop richt zich vooral naar alleenstaanden en gezinnen die louter op eigen financiële kracht en zonder een steuntje in de rug de opstap naar een eigen woning wensen te maken. Sociale koop biedt hen de kans om een betaalbare en kwalitatieve woning te kopen. 

En nog een voordeel
De kopers van een sociale koopwoning kunnen aanspraak maken op een sociale lening van de Vlaamse overheid aan uiterst gunstige voorwaarden, en vaak tot 100% van het aankoopbedrag. In de meeste gevallen is een eigen inbreng van de sociale koper of ontlener dus niet nodig.  

Wie bouwt?  
Twee sociale huisvestingsmaatschappijen zijn actief in het waasland: De Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting in Beveren (GMH) en de Waasse Landmaatschappij in Sint-Niklaas. 
 
 

 

Wat zijn de voorwaarden? 

Je komt in aanmerking voor het kopen van een sociale woning als je voldoet aan volgende 3 voorwaarden:  

1e voorwaarde: Leeftijd 
Je bent ouder dan 18 jaar 

2e voorwaarde: Inkomen 
Je inkomen mag niet lager zijn dan 9.725 euro en niet hoger zijn dan (bedragen geldig voor 2020): 
> 40.710 euro voor een alleenstaande zonder persoon ten laste
> 44.775 euro voor een alleenstaande met een handicap zonder persoon ten laste 
> 61.059 euro voor de anderen. Dit bedrag wordt verhoogd met 4.065 euro per persoon ten laste

Als het inkomen minder dan 9.725 euro is, dan nemen we het inkomen van het jaar nadien of zelfs van het lopende jaar in aanmerking.  
Niet alleen het inkomen van de kandidaat-koper, maar ook dat van alle andere personen die de woning zullen betrekken, wordt 100% meegeteld. 

3e voorwaarde: Geen eigendom 
Je kan je niet inschrijven op de wachtlijst als je een woning of bouwgrond volledig of gedeeltelijk in volle eigendom of vruchtgebruik hebt. Je mag dus geen woning of bouwgrond bezitten, ook geen deeltje, niet in het binnenland, niet in het buitenland. Deze voorwaarde geldt voor iedereen die zich samen met jou inschrijft. 
Er zijn een paar uitzonderingen mogelijk.

Je kan tevens niet inschrijven als je als zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder van een vennootschap een woning of een bouwgrond inbracht in een vennootschap.  

De wachtregisters 

Per deelgemeente (Beveren, Melsele, Kieldrecht ,…) bestaat een wachtregister, je kan je dus niet inschrijven voor één bepaald project. Deze wachtregisters zijn chronologisch opgebouwd. Wie een band heeft met de gemeente (wie hier bijvoorbeeld al een tijdje woont of werkt), krijgt voorrang.   Zodra de woningen klaar zijn, worden ze aangeboden aan de eerst gerangschikte kandidaten. 

 

Plichten na aankoop  

Je bent verplicht de woning te bewonen gedurende een periode van twintig jaar na de aankoop ervan (bewoningsplicht). Je mag de woning ook niet verkopen binnen die termijn. 

Als jij (of je erfgenamen) toch wil verkopen, dan kan de huisvestingsmaatschappij beslissen om het wederinkooprecht uit te oefenen. De verkoopprijs is dan de oorspronkelijke verkoopprijs + kosten van de koop + kosten van verbeterings- en herstellingswerken. 

Als de huisvestingsmaatschappij beslist om het wederinkooprecht niet uit te oefenen, dan kan ze een vergoeding eisen van jou of je wettelijke erfgenamen. 

 

Het huidig aanbod van de GMH 

 

> Rupelmonde, Graaf Van Vlaanderenlaan – 3 koopwoningen - aanstelling ontwerper


> Kallo, Callamerenstraat - 12 koopwoningen - ontwerpfase

 
> Kruibeke, Polderstraat - 14 koopwoningen  

Polderstraat

 

> Bazel, Daalstraat - 5 koopwoningen  

Daalstraat

 

> Vrasene Smisstraat - 12 koopwoningen

Smisstraat

 

> Kieldrecht, Kastanjelaan - 15 koopwoningen

Kastanjelaan

 

Hoe schrijf ik in? 

 

Maak vooraf een afspraak. 
Een medewerker maakt tijd voor je inschrijving. Maak vooraf een afspraak. Dat kan telefonisch of via e-mail. 

Wat breng ik mee? 
> identiteitskaart(en) van beide partners als je gehuwd of samenwonend bent 
> het inschrijvingsgeld bedraagt 50 euro per register (cash). Dit bedrag krijg je terug als je een woning koopt of als je schriftelijk laat weten dat je niet langer ingeschreven wil blijven.  

Waar? 
Op het kantoor van de GMH, D. van Beverenlaan 11 te Beveren. 

Plots verhinderd?  
Verwittig ons op tijd. Er wacht immers een medewerker op jou.  

Bitnami