Een defect melden

Is er iets defect? Moet er iets nagekeken worden?

Laat het ons weten via het meldingsformulier op deze pagina.

Wie herstelt: huurder of verhuurder? 

Defecten te wijten aan een constructiefout, overmacht of ouderdom worden door de huisvestingsmaatschappij hersteld.

Minder grote, vaak voorkomende herstellingen die verbonden zijn aan het gebruik van de woning, zijn jouw verantwoordelijkheid en bijgevolg voor jouw rekening.  
Klik op deze lijst om de meest voorkomende herstellingen ten laste van de huurder te zien. 
 
Ook de Vlaamse Regering heeft een lijst van kleine herstellingen en onderhoudswerken opgesteld. Je kan deze lijst nakijken in het Vlaams Huurwoningdecreet.  

Voor defecten aan de centrale verwarming of kachel is een andere regeling. De regeling vind je verder op deze webpagina. 
 
Twijfel je over wie de werken moet uitvoeren, neem dan contact op met ons kantoor.  

Meld defecten tijdig aan de huisvestingsmaatschappij want eventuele vervolgschade wordt aangerekend.  

Centrale verwarming en kachels 

De GMH heeft voor jouw centrale verwarming een onderhoudscontract afgesloten met een aannemer. Dit onderhoudscontract omvat onderhoud en pechverhelping.  

Heb je een probleem met je verwarmingsketel, neem dan rechtstreeks contact op met deze aannemer. Welke aannemer instaat voor jouw ketel vind je terug op de sticker op je ketel. Je hoeft de huisvestingsmaatschappij niet te verwittigen. 

Je verwarmingsinstallatie wordt om de 2 jaar onderhouden en gecontroleerd volgens de wettelijke bepalingen. De kosten hiervan worden doorgerekend in de maandelijkse huurlasten. 

Radiatoren, leidingen en de thermostaat vallen niet onder dit onderhoudscontract. Je dient dus zelf de radiotoren te ontluchten, de batterijen in je thermostaat te vervangen en de druk op je verwarmingsinstallatie te controleren (1,5 bar). 

Heb je een ander verwarmingssysteem (bv. een gaskachel) in jouw woning, dan ben jij  verantwoordelijk voor het onderhoud van dit verwarmingssysteem, tenzij dit toestel eigendom is van de huisvestingsmaatschappij. In dat geval gebeurt het onderhoud door een externe erkende firma. De kosten hiervan worden doorgerekend in de maandelijkse huurlasten. 

 

Rookmelders, belangrijk! 

In elke woning is op elke woonverdieping een rookmelder voorzien. De batterij is niet vervangbaar. Neem contact op met de GMH wanneer je rookmelder niet meer werkt. Je kan kan de kapotte rookmelder inruilen voor een nieuw exemplaar.

 

Opgelet, CO-gevaar! 

In elke woning waar ook een gaskachel staat, is een CO-melder voorzien. Neem contact op met de GMH als je CO-melder niet meer werkt. Je kan de kapotte CO-melder inruilen voor een nieuw exemplaar.

Hoe meld ik een defect?

Vóór je een defect meldt, kijk je eerst na of de herstelling door de huurder of de verhuurder dient te gebeuren. 
Vervolgens een defect melden kan als volgt: 

  • via het vragenformulier van de website
  • stuur een e-mail naar info@gmhbeveren.be  
  • telefonisch op het algemeen nummer 03 750 95 30
  • per brief

We raden je aan het meldingsformulier te gebruiken. Je kan ook foto's toevoegen. 

 

Bitnami