Administratie begin huur

Ben je een huurder of een bijwoner, wat je moet weten over je huurcontract en het reglement van inwendige orde. Alles over de huurwaarborg, de verzekering en de plaatsbeschrijving.

 

Huurder of bijwoner?

Huurder of bijwoner? Een belangrijk verschil!
Deze personen worden als 'huurder' beschouwd:

  • de referentiehuurder
  • de persoon die gehuwd is met de referentiehuurder
  • de persoon die wettelijk samenwoont met de referentiehuurder
  • de partner die langer dan 1 jaar feitelijk samenwoont met de referentiehuurder 

Alle andere personen (bv. kinderen, broers of zussen, ouders) worden als 'bijwoner' geregistreerd. Tot welke categorie jij behoort, heeft belangrijke gevolgen, ook op gebied van woonzekerheid. Meer hierover lees je hier.

De huurovereenkomst 

Vóór de start van de huurperiode onderteken je de huurovereenkomst

Was je al huurder bij de GMH vóór 1 maart 2017?  Dan heb je een huurovereenkomst van onbepaalde duur
Heb je een huurovereenkomst afgesloten na 1 maart 2017? Dan heb je een huurovereenkomst voor negen jaar
Wat er gebeurt na deze 9 jaar lees je hier

In de huurovereenkomst staan de meest essentiële bepalingen. In de toelichting staat meer uitleg over elkaars rechten en plichten.
Klik hier voor de toelichting bij de huurovereenkomst voor onbepaalde duur.
Klik hier voor de toelichting bij de huurovereenkomst voor bepaalde duur.

Het RIO
Het reglement van inwendige orde (RIO) is een onderdeel van de huurovereenkomst. In het RIO staan alle afspraken tussen de huurder en de GMH. Beide partijen moeten de regels respecteren en kunnen hiernaar verwijzen. Het RIO bepaalt wat 'mag' en 'niet mag'. Het RIO is goedgekeurd door de Raad van Bestuur van de GMH. De Raad van Bestuur behoudt het recht het RIO op elk moment te veranderen of aan te vullen. Wijzigingen die aangebracht worden aan het RIO moeten ter kennis gesteld worden van de huurders. 

Registratie
Het huurcontract wordt samen met het RIO en de plaatsbeschrijving geregistreerd. Je ontvangt de geregistreerde bundel later.  

Inschrijven bij de VDAB

Sinds 1 januari 2023 moet je je als sociale huurder inschrijven bij de VDAB wanneer je op dat ogenblik binnen de actieve bevolking valt en werkloos bent. Dit is een nieuwe huurdersverplichting. 

Dit geldt voor alle niet-werkende huurders tot de leeftijd van 64 jaar en is niet van toepassing op de bijwoners (bv. volwassen kinderen). 

Volgende personen worden tijdelijk of definitief beschouwd als een ‘niet-beroepsactieve burger met arbeidspotentieel’: 

De huurder die niet kan werken wegens arbeidsongeschiktheid, invaliditeit of erkende handicap.  De huurder die uitkeringsgerechtigd is en voor wie een uitzondering geldt. De minister bepaalt deze voorwaarden. 

 

Voldoe je niet aan deze huurdersverplichting? Dan kan de toezichthouder jou een geldboete opleggen tussen de 25 en 5.000 euro. 
 
Je krijgt als dat nodig is ook een nieuwe termijn waarbinnen je moet inschrijven bij de VDAB. De toezichthouder volgt jouw dossier op. 
 
Dit is geen reden om je huurovereenkomst op te zeggen te stoppen. 

Wij gaan dit na op het moment van de toewijzing en voeren daarna een driejaarlijkse controle uit op het naleven van deze huurdersverplichting.   

 

De huurwaarborg, hoeveel en hoe moet ik betalen? 

Je sluit een huurcontract af, dus moet je ook een huurwaarborg storten.  

Hoeveel? 
De waarborg bedraagt 2 maal de basishuurprijs met een maximum van 1.022 euro in 2022. 

Wanneer? 
Je betaalt de huurwaarborg voordat je de sleutels van je huurwoning krijgt. 
Bij het einde van de huurovereenkomst maken we op basis van de plaatsbeschrijving en de staat van de woning je eindafrekening op. Alle openstaande facturen en kosten voor herstellingen, worden afgetrokken van de waarborg. Wat overblijft wordt op je rekening gestort. 

Hoe? 
Er zijn drie mogelijkheden om je waarborg te betalen: 

  • Je stort de waarborgbedrag volledig. 
  • Je vraagt het OCMW om voor jou garant te staan en je betaalt de waarborg af aan het OCMW. 
  • Je betaalt voor je de sleutel krijgt al een stuk van de waarborg (het bedrag van 1 maand huur) en je vraagt de GMH om een afbetalingsplan voor het resterende bedrag. De maximum afbetalingstermijn is 18 maanden. Voor deze regeling betaal je een extra administratieve vergoeding. 

 

Moet ik mijn huurwoning verzekeren? 

De GMH heeft een brandverzekering afgesloten voor al haar huurwoningen. Deze verzekering bevat een clausule van afstand van verhaal op de huurder. Het verhaal van derden is uitgebreid ten voordele van de huurder. 

Jij moet wel je inboedel verzekeren.  

De overhandiging van de sleutels en de 'plaatsbeschrijving begin huur'  

Is de administratie en de woonst klaar voor verhuur? Dan krijg je de sleutels.  
Een medewerker van de technische dienst contacteert je en spreekt met jou ter plaatse af.  
We bekijken samen de woning en stellen de 'plaatsbeschrijving begin huur' op. Overnameformulieren voor water, gas en elektriciteit worden samen ingevuld. Je kiest zelf je leverancier voor gas en elektriciteit en je sluit binnen de 8 werkdagen een contract af. Doe dit op tijd, anders krijg je problemen.