Projectwerking

De GMH gaat voluit voor duurzaamheid, evolueert creatief mee met maatschappelijke veranderingen en zet zich in om permanent de woonkwaliteit en dienstverlening te verbeteren. We sommen onze belangrijkste projecten op.  

Bruisende Buurt 

Het project Bruisende Buurt is een samenwerkingsproject waarbij de gemeente Beveren in samenwerking met de bewoners, de GMH, de lokale verenigingen en de diverse gemeentelijke diensten de leefbaarheid in de wijk Melkaderlaan in Kallo willen verbeteren. De stuurgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de gemeente Beveren, de GMH en een delegatie van de bewoners. Afval, sluikstort en brandveiligheid zijn momenteel de knelpunten waar volop op wordt ingezet, zowel preventief als praktisch. 

Stroomversnellers  

De Vlaamse overheid lanceerde in 2018 een oproep tot deelname aan de Vlaamse oproep ‘Stroomversnellers’.  
 
De GMH diende twee voorstellen in: voor de wijk Vesten in Melsele en voor de wijk Cauterhoek in Kruibeke. In deze wijk zouden de bewoners gevraagd worden om een bepaalde periode hun verbruik te monitoren, deze gegevens te delen met de GMH en nadien een aantal maatregelen nemen om hun verbruik te laten dalen.   
 
Om het energieverbruik te doen dalen stimuleert en financiert de GMH de aanpassing van de huidige verlichting naar led-verlichting in samenwerking met de Vlaamse overheid. 
  
Dit levert een voordeel op voor én de huurder (minder verbruik) én onze huisvestingsmaatschappij (inzicht in gebruiksprofielen). Bovendien vermindert de CO2-uitstoot.   
  
Beide aanvragen werden goedgekeurd.